Despre acordul de recunoastere a vinovatiei

Noul Cod de Procedură Penală a venit cu o serie de noutăți, menite să modernizeze modul în care se desfășoară procesele penale în România. Una din aceste noutăți este Acordul de recunoaștere a vinovăției.

Efectul este, așa cum îi spune și numele, recunoașterea vinovăției de către suspect, încă din faza de urmărire penală, culminând cu scurtarea procesului (deci degrevarea instanțelor) și reducerea costurilor, atât pentru stat, cât și pentru părți. Efectul benefic poate fi constatat și ca urmare a faptului că până în Decembrie 2014, adică în 9 luni de la intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Penală, aproape 1000 de suspecți au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, conform Mediafax.

Un prin aspect important este diferențierea clară dintre acordul de recunoaștere a vinovăției și procedura simplificată prevăzută a judecării, atunci când i se pune în vedere inculpatului că, dacă își recunoaște faptele așa cum sunt descrise în rechizitoriul procurorului, va beneficia de o reducere a pedepsei cu o treime. În acest al doilea caz avem deja un inculpat, deci o trimitere în judecată. În cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, condiția este ca acordul să se îcheie după pornirea acțiunii penale față de suspect. Trebuie avut în vedere că minorii nu pot încheia un astfel de acord.

Acordul poate fi inițiat atât de inculpat, cât și de către procuror. Articolul 480 din Codul de Procedură Penală stabilește anumite condiții pentru acest acord:

Art. 480

Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani.

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

 

Acordul de recunoaștere a vinovăției trebuie să fie încheiat în forma scrisă.

Limitele acordului de recunoaștere a vinovăției trebuie să fie stabilite prin avizul procurorului ierarhic superior, în scris! Deasemenea, efectele acordului (deci înțelegerea efectivă dintre inculpat și procurorul de caz) vor fi supuse controlului aceluiași procuror ierarhic. În acordul de recunoaștere a vinovăției, pe lângă datele privitoare la numele celor care-l încheie, data și locul în care se încheie, date privitoare la fapte, etc. va trebui să fie inclus și detalii referitoare la pedeapsă care urmează să fie pronunțată: felul acesteia, modul de executare ori amânarea sau renunțarea la aplicarea pedepsei.

Dacă procedura este îndeplinită până în acest punct, procurorul nu va mai întocmi un rechizitoriu, urmând să trimită acordul de recunoaștere a vinovăției la instanța care ar fi fost competentă să judece cauza în fond. În cazul în care există mai mulți inculpați, se va încheia un acord de recunoaștere a vinovăției cu fiecare în parte. Deasemenea, există posibilitatea ca doar unul dintre inculpați (deși au comis aceeași faptă) să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, în timp ce ceilalți să meargă mai  departe, urmând procedura clasică. Recunoașterea vinovăției prin respectivul acord de către unul dintre inculpați nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție în cazul celorlalți suspecți. În acest caz, sesizarea instanței se va face separat (instanța va fi sesizată cu acordul de recunoaștere a vinovăției în cazul celui care l-a semnat, iar prin rechizitoriu față de ceilalți inculpați, urmând procedura normală față de ei). În cazul în care vreuna din condițiile de mai sus lipsesc, instanța va acorda un termen de 5 zile în vederea îndreptării lor.

Dacă totul este în ordine, instanța va avea la dispoziție două soluții: să admită acordul de vinovăție, implicit condamnarea la pedeapsa asupra căreia procurorul și suspectul “s-au înțeles”, ori să respingă acordul respectiv. Împotriva hotărârii instanței se poate face apel în termen de 10 zile, la instanța ierarhic superioară.

Dacă acordul de recunoaștere a vinovăției este respins, instanța se pronunță din oficiu cu privire la starea de arest a inculpaților.

Cu privire la latura civilă, în cazul admiterii de către instanță a acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța va lua act și de tranzacția dintre părți sau de acordul de mediere, dacă unul dintre acestea există. În situația contrară, se poate disjunge acțiunea civilă, pentru a nu fi întârziat rezolvarea procesul penal. Dacă nu ar exista această posibilitate, efectul de urgentare a soluționării procesului penal prin semnarea unui acord de recunoaștere a vinovăției ar fi anihilat practic de acțiunea civilă, care s-ar judeca într-un timp mai îndelungat.

Despre acordul de recunoastere a vinovatiei
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *