Art. 175 – Functionar public

Titlul X: Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala »

    Art. 175 – Funcţionar public

(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

  • a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
  • b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
  • c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

_____________

*) Decizii ale Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală:

– Decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014 şi Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014

Voteaza articol

Articole conexe sau asemanatoare:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *