Decizia ICCJ nr. 11/2015 – Confiscarea speciala in cazul infractiunii de contrabanda

Articol vizat: Art. 270 Lg. 86/2006 Solutie: Stabileşte că în cazul infracţiunii de contrabandă prevăzută de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală, numai în…

Decizia ICCJ nr. 10/2015 – Constituirea unui grup infractional organizat

Articol vizat: Art. 367 – Constituirea unui grup infracţional organizat Solutia: În interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal stabileşte că, în ipoteza în care odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile…

Decizia ICCJ nr. 9/2015 – Medierea cauza distincta de impacare

Articol vizat: Art. 67 Lg. 192/2006, Art. 16 C.proc.pen – Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale si Art. 159 C.pen – Împăcarea Solutia: Stabileşte că: în aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală,…

Decizia ICCJ nr. 6/2015 – Dezincriminare infractiuni silvice

Articol vizat: Art. 4 C.pen – Aplicarea legii penale de dezincriminare, Art. 108 Lg. 46/2008 privind Codul Silvic si Art. 110 Lg. 46/2008 privind Codul Silvic Solutie: Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 4 Cod penal, succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul nr.3283 din 23.08.2012 al…

Decizia ICCJ nr. 4/2015 – Dezincriminare vatamarea corporala din culpa

Articol vizat: Art. 184 C.pen. 1969 – Vătămarea corporală din culpă si Art. 196 C.pen – Vătămarea corporală din culpă Solutie:: Stabileşte că, infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 în…

Decizia ICCJ nr. 3/2015 – Legea mai favorabila in cazul recidivei cu revocarea suspendarii

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, Art. 39 C.pen – Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni si Art. 44 C.pen- Pluralitatea intermediară Solutie: Statuează în sensul că, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 Cod penal, stabilirea pedepsei în baza legii noi, în cazul pluralităţii de infracţiuni…

Decizia ICCJ nr. 1/2015 – Forma atenuanta a delapidarii

Articol vizat: Art. 295 C.pen – Delapidarea si Art. 308 C.pen – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane Solutia: Stabileşte că dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul penal. La calcularea termenului de prescripţie a răspunderii penale se ţine…

Decizia ICCJ nr. 21/2014 – Legea penala mai favorabila in materia prescriptiei

Articol vizat: Art. 5 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei Solutie: Stabileşte că dispoziţiile art. 5 alin 1 din Codul penal trebuie interpretate, inclusiv în materia prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr.…

Decizia ICCJ nr. 15/2014 – Pedeapsa in caz de recidiva

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 43 alin (5) C.pen – Pedeapsa în caz de recidivă Solutie: Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Codul penal, pentru ipoteza unei infracţiuni comise  în stare de recidivă postexecutorie judecată definitiv înainte de intrarea în vigoare a…

Decizia ICCJ nr. 14/2014 – Aplicarea legii mai favorabile in cazul recunoasterii vinovatiei

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 3201 C.proc.pen 1969 – Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei Solutie: Stabileşte că în aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art.6 alin.(1) din  Codul penal, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de…

Decizia ICCJ nr. 13/2014 – Hotarare de condamnare data de un alt stat fata de un roman

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei Solutie: Dispoziţiile art.6 alin.1 din Codul penal, privitoare la legea mai favorabilă după judecarea definitivă a cauzei, sunt aplicabile şi cu privire la hotărârea de condamnare pronunţată de un alt stat faţă de cetăţenii români, dacă aceasta a fost recunoscută în…

Decizia ICCJ nr. 12/2014 – Constituirea unui grup infractional organizat

Articol vizat: Art. 367 C.pen- Constituirea unui grup infracţional organizat Solutie: Stabileşte că faptele prevăzute de art. 323 din Codul penal anterior şi art. 8 din Legea nr.39/2003, în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se regăsesc în incriminarea din art. 367 din Codul…

Decizia ICCJ nr. 10/2014 – Neagravarea situatiei in propria cale de atac

Articol vizat: Art. 5 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei si Art. 418 C.proc.pen – Neagravarea situaţiei în propriul apel Solutie: Stabileşte că, în aplicarea art. 5 Cod penal, circumstanţele atenuante se apreciază global în raport de incriminare şi sancţiune. În situaţia intrării în vigoare a unei noi legi, ce aduce modificări atât cu…

Decizia ICCJ nr. 8/2014 – Circumstantele atenuante si agravante

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 187 C.pen – Pedeapsă prevăzută de lege. Solutia: In aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art.6 alin.1 Cod penal, stabileşte că la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită nu se vor lua în…

Decizia ICCJ nr. 7/2014 – Maximul special prevazut pentru infractiunea continuata

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 187 C.pen – Pedeapsă prevăzută de lege Solutie: În aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art.6 din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma „maxim special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită” se înţelege maximul special prevăzut de lege pentru infracţiune, fără luarea în considerare a…

Decizia ICCJ nr. 6/2014 – Legea mai favorabila dupa judecarea definitiva a cauzei

Articol avut in vedere: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 174 C.pen – Săvârşirea unei infracţiuni Solutie: În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art.6 alin.1 din Codul penal, în cazul tentativei, limita maximă a pedepsei ce trebuie avută în vedere este maximul prevăzut de…

Decizia ICCJ nr. 5/2014 – Legea penala mai favorabila

Articol avut in vedere: Art. 5 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei Solutie: În aplicarea art.5 din Codul penal, se are în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile. Constată că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la condiţiile de existenţă şi…

Decizie ICCJ nr. 1/2014 (dezlegare chestiuni de drept privind legea penala mai favorabila)

Articolul avut in discutie: [addlink url=”http://consilierjuridic.com/noul-cod-penal-ncp/2015/art-6/” text=”Art. 6 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei”] Solutie completului: În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, într-o primă etapă se verifică incidenţa dispoziţiilor art.…

Art. 4 – Aplicarea legii penale de dezincriminare

Art. 4 – Aplicarea legii penale de dezincriminare Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte…

Art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

Art. 5 – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei (1) În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate…

Art. 6 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

Art. 6 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei (1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se…

Art. 7 – Aplicarea legii penale temporare

Art. 7 – Aplicarea legii penale temporare (1) Legea penală temporară se aplică infracţiunii săvârşite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp. (2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a…

Art. 8 – Teritorialitatea legii penale

Art. 8 – Teritorialitatea legii penale (1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României. (2) Prin teritoriul României se înţelege întinderea de pământ, marea teritorială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul aerian, cuprinse între frontierele de stat. (3) Prin infracţiune săvârşită pe teritoriul României se înţelege orice infracţiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe…

Art. 9 – Personalitatea legii penale

Art. 9 – Personalitatea legii penale (1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detenţiunea pe viaţă ori închisoarea mai mare de 10 ani. (2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite…

Art. 10 – Realitatea legii penale

Art. 10 – Realitatea legii penale (1) Legea penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, contra statului român, contra unui cetăţean român ori a unei persoane juridice române. (2) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al…

Art. 11 – Universalitatea legii penale

Art. 11 – Universalitatea legii penale (1) Legea penală română se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârşite în afara teritoriului ţării de un cetăţean străin sau o persoană fără cetăţenie, care se află de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele cazuri: a) s-a săvârşit o infracţiune pe care statul român şi-a…

Art. 14 – Extrădarea

Art. 14 – Extrădarea (1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internaţional la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, în condiţiile legii. (2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condiţiile legii. (3) Predarea unei persoane către un…

Art. 16 – Vinovăţia

Art. 16 – Vinovăţia (1) Fapta constituie infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală. (2) Vinovăţie există când fapta este comisă cu intenţie, din culpă sau cu intenţie depăşită. (3) Fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul:   a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte;…

Art. 17 – Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune

Art. 17 – Săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune Infracţiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârşită şi prin omisiune, când: a) există o obligaţie legală sau contractuală de a acţiona; b) autorul omisiunii, printr-o acţiune sau inacţiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului.

Art. 19 – Legitima apărare

Art. 19 – Legitima apărare (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare. (2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.…

Art. 20 – Starea de necesitate

Art. 20 – Starea de necesitate (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate. (2) Este în stare de necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun…

Art. 21 – Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii

Art. 21 – Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta. (2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii…

Art. 22 – Consimţământul persoanei vătămate

Art. 22 – Consimţământul persoanei vătămate (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. (2) Consimţământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia.

Art. 26 – Excesul neimputabil

Art. 26 – Excesul neimputabil (1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depăşit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului. (2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu…

Art. 29 – Intoxicaţia

Art. 29 – Intoxicaţia Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive*). ____________ *) Prin substanţe psihoactive se înţelege substanţele stabilite prin lege, la…

Art. 30 – Eroarea

Art. 30 – Eroarea (1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, numai dacă necunoaşterea stării,…

Art. 32 – Tentativa

Art. 32 – Tentativa (1) Tentativa constă în punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul. (2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa modului cum a fost concepută executarea.

Art. 33 – Pedepsirea tentativei

Art. 33 – Pedepsirea tentativei (1) Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta. (2) Tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar instanţa s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancţionează cu pedeapsa…

Art. 34 – Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului

Art. 34 – Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului (1) Nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoştinţat autorităţile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuşi consumarea infracţiunii. (2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracţiune,…

Art. 35 – Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe

Art. 35 – Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe (1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. __________ *) În aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1), condiţia unităţii subiectului pasiv…

Art. 36 – Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă

Art. 36 – Pedeapsa pentru infracţiunea continuată şi infracţiunea complexă (1) Infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. (2) Infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de…

Art. 37 – Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă

Art. 37 – Recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracţiune continuată sau complexă este judecat ulterior şi pentru alte acţiuni sau inacţiuni care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, ţinându-se seama de infracţiunea săvârşită în întregul ei, se stabileşte o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai uşoară decât cea pronunţată…

Art. 40 – Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente

Art. 40 – Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente (1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art. 39. (2) Dispoziţiile art. 39 se aplică şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru…

Art. 41 – Recidiva

Art. 41 – Recidiva (1)**) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an şi până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.…

Art. 44 – Pluralitatea intermediară

Art. 44 – Pluralitatea intermediară (1) Există pluralitate intermediară de infracţiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârşeşte din nou o infracţiune şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. (2) În caz de pluralitate…

Art. 45 – Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni

Art. 45 – Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni (1) Dacă pentru una dintre infracţiunile săvârşite s-a stabilit şi o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală. (2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeaşi natură, dar cu un…

Art. 48 – Complicele

Art. 48 – Complicele (1) Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. (2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu…

Art. 51 – Împiedicarea săvârşirii infracţiunii

Art. 51 – Împiedicarea săvârşirii infracţiunii (1) Participantul nu se pedepseşte dacă, înainte de descoperirea faptei, denunţă săvârşirea infracţiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuşi consumarea infracţiunii. (2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunţării sau împiedicării constituie o altă infracţiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracţiune.

Art. 52 – Participaţia improprie

Art. 52 – Participaţia improprie (1) Săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie. (2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu…

Art. 54 – Pedeapsa accesorie

Art. 54 – Pedeapsa accesorie Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate. ____________ *) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii se aplică potrivit…

Art. 55 – Pedepsele complementare

Art. 55 – Pedepsele complementare Pedepsele complementare sunt:   a) interzicerea exercitării unor drepturi;   b) degradarea militară;   c) publicarea hotărârii de condamnare. _____________ *) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în…

Art. 61 – Stabilirea amenzii

Art. 61 – Stabilirea amenzii (1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. (2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.…

Art. 62 – Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii

Art. 62 – Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii (1) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi pedeapsa amenzii. (2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă…

Art. 63 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 63 – Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. (2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile…

Art. 64 – Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii

Art. 64 – Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii (1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul…

Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o), a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. (2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie constă…

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:   a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  …

Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. (2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este…

Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:   a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;   b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;   c) după executarea pedepsei închisorii,…

Art. 69 – Degradarea militară

Art. 69 – Degradarea militară (1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. (2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de…

Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare (1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârşirii altor asemenea infracţiuni. (2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian…

Art. 71 – Durata executării

Art. 71 – Durata executării (1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare. (2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării. (3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital…

Art. 72 – Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

Art. 72 – Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate (1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente, chiar…

Art. 73 – Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării

Art. 73 – Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării (1) În cazul infracţiunilor săvârşite în condiţiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum şi durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeaşi infracţiune în România. (2) Dispoziţiile…

Art. 74 – Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Art. 74 – Criteriile generale de individualizare a pedepsei (1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura şi…

Art. 75 – Circumstanţe atenuante

Art. 75 – Circumstanţe atenuante (1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:   a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;   b) depăşirea limitelor legitimei apărări;   c) depăşirea limitelor stării…

Art. 76 – Efectele circumstanţelor atenuante

Art. 76 – Efectele circumstanţelor atenuante (1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc cu o treime. (2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. (3) Reducerea…