Decizia ICCJ nr. 11/2015 – Confiscarea speciala in cazul infractiunii de contrabanda

Articol vizat: Art. 270 Lg. 86/2006 Solutie: Stabileşte că în cazul infracţiunii de contrabandă prevăzută de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală, numai în…

Decizia ICCJ nr. 10/2015 – Constituirea unui grup infractional organizat

Articol vizat: Art. 367 – Constituirea unui grup infracţional organizat Solutia: În interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal stabileşte că, în ipoteza în care odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre trăsăturile…

Decizia ICCJ nr. 9/2015 – Medierea cauza distincta de impacare

Articol vizat: Art. 67 Lg. 192/2006, Art. 16 C.proc.pen – Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale si Art. 159 C.pen – Împăcarea Solutia: Stabileşte că: în aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală,…

Decizia ICCJ nr. 6/2015 – Dezincriminare infractiuni silvice

Articol vizat: Art. 4 C.pen – Aplicarea legii penale de dezincriminare, Art. 108 Lg. 46/2008 privind Codul Silvic si Art. 110 Lg. 46/2008 privind Codul Silvic Solutie: Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art. 4 Cod penal, succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul nr.3283 din 23.08.2012 al…

Decizia ICCJ nr. 4/2015 – Dezincriminare vatamarea corporala din culpa

Articol vizat: Art. 184 C.pen. 1969 – Vătămarea corporală din culpă si Art. 196 C.pen – Vătămarea corporală din culpă Solutie:: Stabileşte că, infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 în…

Decizia ICCJ nr. 3/2015 – Legea mai favorabila in cazul recidivei cu revocarea suspendarii

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, Art. 39 C.pen – Pedeapsa principală în caz de concurs de infracţiuni si Art. 44 C.pen- Pluralitatea intermediară Solutie: Statuează în sensul că, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 Cod penal, stabilirea pedepsei în baza legii noi, în cazul pluralităţii de infracţiuni…

Decizia ICCJ nr. 1/2015 – Forma atenuanta a delapidarii

Articol vizat: Art. 295 C.pen – Delapidarea si Art. 308 C.pen – Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane Solutia: Stabileşte că dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul penal. La calcularea termenului de prescripţie a răspunderii penale se ţine…

Decizia ICCJ nr. 21/2014 – Legea penala mai favorabila in materia prescriptiei

Articol vizat: Art. 5 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei Solutie: Stabileşte că dispoziţiile art. 5 alin 1 din Codul penal trebuie interpretate, inclusiv în materia prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr.…

Decizia ICCJ nr. 15/2014 – Pedeapsa in caz de recidiva

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 43 alin (5) C.pen – Pedeapsa în caz de recidivă Solutie: Stabileşte că, în interpretarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Codul penal, pentru ipoteza unei infracţiuni comise  în stare de recidivă postexecutorie judecată definitiv înainte de intrarea în vigoare a…

Decizia ICCJ nr. 14/2014 – Aplicarea legii mai favorabile in cazul recunoasterii vinovatiei

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 3201 C.proc.pen 1969 – Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei Solutie: Stabileşte că în aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art.6 alin.(1) din  Codul penal, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de…

Decizia ICCJ nr. 13/2014 – Hotarare de condamnare data de un alt stat fata de un roman

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei Solutie: Dispoziţiile art.6 alin.1 din Codul penal, privitoare la legea mai favorabilă după judecarea definitivă a cauzei, sunt aplicabile şi cu privire la hotărârea de condamnare pronunţată de un alt stat faţă de cetăţenii români, dacă aceasta a fost recunoscută în…

Decizia ICCJ nr. 12/2014 – Constituirea unui grup infractional organizat

Articol vizat: Art. 367 C.pen- Constituirea unui grup infracţional organizat Solutie: Stabileşte că faptele prevăzute de art. 323 din Codul penal anterior şi art. 8 din Legea nr.39/2003, în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se regăsesc în incriminarea din art. 367 din Codul…

Decizia ICCJ nr. 10/2014 – Neagravarea situatiei in propria cale de atac

Articol vizat: Art. 5 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei si Art. 418 C.proc.pen – Neagravarea situaţiei în propriul apel Solutie: Stabileşte că, în aplicarea art. 5 Cod penal, circumstanţele atenuante se apreciază global în raport de incriminare şi sancţiune. În situaţia intrării în vigoare a unei noi legi, ce aduce modificări atât cu…

Decizia ICCJ nr. 8/2014 – Circumstantele atenuante si agravante

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 187 C.pen – Pedeapsă prevăzută de lege. Solutia: In aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art.6 alin.1 Cod penal, stabileşte că la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită nu se vor lua în…

Decizia ICCJ nr. 7/2014 – Maximul special prevazut pentru infractiunea continuata

Articol vizat: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 187 C.pen – Pedeapsă prevăzută de lege Solutie: În aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art.6 din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma „maxim special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită” se înţelege maximul special prevăzut de lege pentru infracţiune, fără luarea în considerare a…

Decizia ICCJ nr. 6/2014 – Legea mai favorabila dupa judecarea definitiva a cauzei

Articol avut in vedere: Art. 6 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei si Art. 174 C.pen – Săvârşirea unei infracţiuni Solutie: În aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art.6 alin.1 din Codul penal, în cazul tentativei, limita maximă a pedepsei ce trebuie avută în vedere este maximul prevăzut de…

Decizia ICCJ nr. 5/2014 – Legea penala mai favorabila

Articol avut in vedere: Art. 5 C.pen – Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei Solutie: În aplicarea art.5 din Codul penal, se are în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile. Constată că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la condiţiile de existenţă şi…

Decizie ICCJ nr. 1/2014 (dezlegare chestiuni de drept privind legea penala mai favorabila)

Articolul avut in discutie: [addlink url=”http://consilierjuridic.com/noul-cod-penal-ncp/2015/art-6/” text=”Art. 6 – Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei”] Solutie completului: În aplicarea legii penale mai favorabile, după judecarea definitivă a cauzei înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, într-o primă etapă se verifică incidenţa dispoziţiilor art.…