Art. 203 – Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

Art. 203 – Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate (1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunţa de îndată autorităţile de către cel care a găsit o persoană a cărei viaţă, integritate corporală sau sănătate este în pericol şi nu are putinţa de a se salva se pedepseşte cu închisoare de…