Art. 239 – Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Art. 239 – Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2)…

Art. 240 – Bancruta simplă

Art. 240 – Bancruta simplă (1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, într-un termen care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariţia stării de insolvenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3…

Art. 241 – Bancruta frauduloasă

Art. 241 – Bancruta frauduloasă (1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:   a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;   b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate;   c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o…

Art. 245 – Înşelăciunea privind asigurările

Art. 245 – Înşelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obţine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în…

Art. 247 – Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

  Art. 247 – Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile (1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii ori relaţiei de dependenţă în care debitorul se află faţă de el, îl face să constituie sau să transmită, pentru…