Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 65 – Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o), a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. (2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie constă…

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 66 – Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:   a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;  …

Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 67 – Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. (2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este…

Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 68 – Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi (1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:   a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;   b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;   c) după executarea pedepsei închisorii,…

Art. 69 – Degradarea militară

Art. 69 – Degradarea militară (1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. (2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de…

Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Art. 70 – Publicarea hotărârii definitive de condamnare (1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârşirii altor asemenea infracţiuni. (2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian…