Art. 266 – Nedenuntarea

Art. 266 – Nedenunţarea (1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu…

Art. 269 – Favorizarea faptuitorului

Art. 269 – Favorizarea făptuitorului (1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. (2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege…

Art. 270 – Tăinuirea

Art. 270 – Tăinuirea (1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.…

Art. 271 – Obstrucţionarea justitiei

Art. 271 – Obstrucţionarea justiţiei (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural; b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care…

Art. 272 – Influentarea declaratiilor

Art. 272 – Influenţarea declaraţiilor (1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să…

Art. 274 – Răzbunarea pentru ajutorul dat justitiei

Art. 274 – Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se sancţionează cu pedeapsa…

Art. 275 – Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri

Art. 275 – Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri (1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt…

Art. 277 – Compromiterea intereselor justitiei

Art. 277 – Compromiterea intereselor justiţiei (1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se…

Art. 279 – Ultrajul judiciar

Art. 279 – Ultrajul judiciar (1) Ameninţarea, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârşite împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. (2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui…

Art. 280 – Cercetarea abuziva

Art. 280 – Cercetarea abuzivă (1) Întrebuinţarea de promisiuni, ameninţări sau violenţe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu dea declaraţii, să dea declaraţii mincinoase ori să îşi retragă declaraţiile, se pedepseşte cu închisoarea…

Art. 282 – Tortura

Art. 282 – Tortura (1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice: a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă…

Art. 284 – Asistenta si reprezentarea neloiala

Art. 284 – Asistenţa şi reprezentarea neloială (1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înţelegere frauduloasă cu o persoană cu interese contrare în aceeaşi cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2)…

Art. 285 – Evadarea

Art. 285 – Evadarea (1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (2) Când evadarea este săvârşită prin folosire de violenţe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (3) Se consideră evadare:   a) neprezentarea…

Art. 286 – Înlesnirea evadării

  Art. 286 – Înlesnirea evadării (1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Înlesnirea evadării: a) săvârşită prin folosire de violenţe, arme, substanţe narcotice sau paralizante; b) a două sau mai multor persoane în aceeaşi împrejurare; c) unei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată…

Art. 287 – Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

Art. 287 – Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin: a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare; b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act; c) refuzul de a sprijini organul de executare în…