Art. 109 – Obligarea la tratament medical

Art. 109 – Obligarea la tratament medical (1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive*), prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. ____________ *) Prin substanţe…

Art. 110 – Internarea medicală

Art. 110 – Internarea medicală Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive*) sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. ____________ *) Prin substanţe psihoactive se înţelege substanţele stabilite…

Art. 111 – Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

Art. 111 – Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii (1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcţii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie…

Art. 112 – Confiscarea specială

Art. 112 – Confiscarea specială (1) Sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii…