Art. 168 – Condiţiile reabilitării judecătoreşti

Art. 168 – Condiţiile reabilitării judecătoreşti Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:   a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;   b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta…

Art. 169 – Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti

Art. 169 – Efectele reabilitării de drept sau judecătoreşti (1) Reabilitarea face să înceteze decăderile şi interdicţiile, precum şi incapacităţile care rezultă din condamnare. (2) Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut. (3) Reabilitarea nu are efecte asupra…

Art. 170 – Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

Art. 170 – Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească (1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. (2) Condiţiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp…