Art. 129 – Pluralitatea de infracţiuni

Art. 129 – Pluralitatea de infracţiuni (1) În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74. (2) În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una…

Art. 130 – Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii

Art. 130 – Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea…

Art. 134 – Minorul devenit major

Art. 134 – Minorul devenit major (1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. (2) Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de…