Art. 310 – Falsificarea de monede

Art. 310 – Falsificarea de monede (1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează falsificarea unei monede, emise de către autorităţile competente, înainte de punerea oficială în circulaţie a acesteia. (3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 311 – Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

Art. 311 – Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată (1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăţilor sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) priveşte un instrument…

Art. 313 – Punerea în circulaţie de valori falsificate

Art. 313 – Punerea în circulaţie de valori falsificate (1) Punerea în circulaţie a valorilor falsificate prevăzute în art. 310 – 312, precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea acestora, în vederea punerii lor în circulaţie, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de falsificare prin care au fost produse. (2) Punerea în circulaţie a valorilor…

Art. 314 – Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 314 – Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (1) Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) şi art. 312 se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fabricarea, primirea, deţinerea sau…

Art. 315 – Emiterea frauduloasă de monedă

Art. 315 – Emiterea frauduloasă de monedă (1) Confecţionarea de monedă autentică prin folosirea de instalaţii sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea condiţiilor stabilite de autorităţile competente sau fără acordul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie a…