Art. 135 – Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 135 – Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice (1) Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. (2) Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului…

Art. 136 – Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 136 – Pedepsele aplicabile persoanei juridice (1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare. (2) Pedeapsa principală este amenda. (3) Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei…

Art. 137 – Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Art. 137 – Stabilirea amenzii pentru persoana juridică (1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. (2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600…

Art. 138 – Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 138 – Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare. (2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.…

Art. 139 – Dizolvarea persoanei juridice

Art. 139 – Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:   a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;   b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3…

Art. 140 – Suspendarea activităţii persoanei juridice

Art. 140 – Suspendarea activităţii persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea. (2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanţa dispune suspendarea activităţii sau…

Art. 141 – Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice

Art. 141 – Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice (1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea…

Art. 142 – Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

Art. 142 – Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu…

Art. 144 – Plasarea sub supraveghere judiciară

Art. 144 – Plasarea sub supraveghere judiciară (1) Pedeapsa complementară a plasării sub supraveghere judiciară presupune desfăşurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activităţii care a ocazionat comiterea infracţiunii, pe o perioadă de la un an la 3 ani. (2) Mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat…

Art. 145 – Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Art. 145 – Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare (1) Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. (2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. (3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru…

Art. 146 – Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 146 – Recidiva în cazul persoanei juridice (1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită. (2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se…

Art. 147 – Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 147 – Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice (1) În caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică. (2) În caz de pluralitate de infracţiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu…

Art. 149 – Prescripţia executării pedepsei

Art. 149 – Prescripţia executării pedepsei (1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. (2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. (3) Dispoziţiile art. 161, art. 162…

Art. 151 – Efectele comasării şi divizări persoanei juridice

Art. 151 – Efectele comasării şi divizări persoanei juridice (1) În cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii, răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja: a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; b) în sarcina persoanei juridice absorbante; c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare…