Art. 138 – Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 138 – Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare. (2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.…

Art. 139 – Dizolvarea persoanei juridice

Art. 139 – Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:   a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;   b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3…

Art. 140 – Suspendarea activităţii persoanei juridice

Art. 140 – Suspendarea activităţii persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea. (2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanţa dispune suspendarea activităţii sau…

Art. 141 – Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice

Art. 141 – Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice (1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea…

Art. 142 – Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

Art. 142 – Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu…

Art. 144 – Plasarea sub supraveghere judiciară

Art. 144 – Plasarea sub supraveghere judiciară (1) Pedeapsa complementară a plasării sub supraveghere judiciară presupune desfăşurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activităţii care a ocazionat comiterea infracţiunii, pe o perioadă de la un an la 3 ani. (2) Mandatarul judiciar are obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat…

Art. 145 – Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Art. 145 – Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare (1) Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. (2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. (3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru…