Art. 146 – Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 146 – Recidiva în cazul persoanei juridice (1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită. (2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune se…

Art. 147 – Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 147 – Atenuarea şi agravarea răspunderii penale a persoanei juridice (1) În caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică. (2) În caz de pluralitate de infracţiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu…

Art. 149 – Prescripţia executării pedepsei

Art. 149 – Prescripţia executării pedepsei (1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. (2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. (3) Dispoziţiile art. 161, art. 162…

Art. 151 – Efectele comasării şi divizări persoanei juridice

Art. 151 – Efectele comasării şi divizări persoanei juridice (1) În cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii, răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja: a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; b) în sarcina persoanei juridice absorbante; c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare…