Art. 329 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 329 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea…

Art. 330 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 330 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se…

Art. 331 – Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Art. 331 – Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (1) Părăsirea postului, în orice mod şi sub orice formă, de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei acestor mijloace, se pedepseşte cu închisoarea…

Art. 332 – Distrugerea sau semnalizarea falsă

Art. 332 – Distrugerea sau semnalizarea falsă (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a instalaţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare, precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori aşezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se…

Art. 334 – Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

Art. 334 – Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. (2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul…

Art. 335 – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Art. 335 – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului…

Art. 336 – Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Art. 336 – Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice**), are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare…

Art. 337 – Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Art. 337 – Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se…

Art. 338 – Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia

Art. 338 – Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia (1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea…

Art. 339 – Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice

Art. 339 – Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice (1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.…

Art. 340 – Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor

Art. 340 – Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor (1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în…

Art. 341 – Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Art. 341 – Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la…

Art. 342 – Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor

Art. 342 – Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor (1) Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din…

Art. 345 – Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

Art. 345 – Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deţinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producţia, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum şi orice operaţie privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3…

Art. 346 – Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 346 – Nerespectarea regimului materiilor explozive (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operaţiuni privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (3) Când…

Art. 348 – Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Art. 348 – Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la…

Art. 349 – Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă

Art. 349 – Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de…

Art. 350 – Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă

Art. 350 – Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la…

Art. 352 – Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 352 – Zădărnicirea combaterii bolilor (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună…

Art. 354 – Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 354 – Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani. (2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de către o altă persoană…

Art. 355 – Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 355 – Răspândirea bolilor la animale sau plante (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta este săvârşită…

Art. 357 – Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse

Art. 357 – Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse (1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare…

Art. 358 – Comercializarea de produse alterate

Art. 358 – Comercializarea de produse alterate (1) Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depăşită, dacă sunt vătămătoare sănătăţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în consum…

Art. 359 – Traficul de produse sau substanţe toxice

Art. 359 – Traficul de produse sau substanţe toxice (1) Producerea, deţinerea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.…

Art. 361 – Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art. 361 – Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică şi care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Cu aceeaşi…

Art. 365 – Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 365 – Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă: a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360 – 364; b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care…