Art. 329 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 329 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se pedepseşte cu închisoarea…

Art. 330 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 330 – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă (1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajaţii care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, se…

Art. 331 – Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Art. 331 – Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (1) Părăsirea postului, în orice mod şi sub orice formă, de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei acestor mijloace, se pedepseşte cu închisoarea…

Art. 332 – Distrugerea sau semnalizarea falsă

Art. 332 – Distrugerea sau semnalizarea falsă (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a instalaţiilor de cale ferată ori a celor de comunicaţii feroviare, precum şi a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori aşezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se…