Art. 160 – Efectele graţierii

Art. 160 – Efectele graţierii (1) Graţierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai uşoară. (2) Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare şi măsurilor educative neprivative de libertate, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere. (3) Graţierea nu are efect…

Art. 161 – Prescripţia executării pedepsei

Art. 161 – Prescripţia executării pedepsei (1) Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale. (2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul: a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise; b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei. (3) Prescripţia nu…

Art. 162 – Termenele de prescripţie a executării pedepsei

Art. 162 – Termenele de prescripţie a executării pedepsei (1) Termenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15 ani; b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult…

Art. 163 – Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei

Art. 163 – Întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei (1) Cursul termenului de prescripţie a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripţie de la data sustragerii. (2) Cursul termenului de prescripţie a executării se întrerupe şi prin săvârşirea din nou a…