Art. 394 – Trădarea

Art. 394 – Trădarea Fapta cetăţeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin: a) provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine; b) subminare economică, politică…

Art. 395 – Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat

Art. 395 – Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, precum şi procurarea ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri…

Art. 396 – Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 396 – Trădarea prin ajutarea inamicului Fapta cetăţeanului român care, în timp de război: a) predă teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române sau care servesc apărării; b) predă nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului; c) procură inamicului oameni, valori sau materiale de…

Art. 397 – Acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Art. 397 – Acţiuni împotriva ordinii constituţionale (1) Acţiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane împreună, în…

Art. 401 – Atentatul care pune în pericol securitatea naţională

Art. 401 – Atentatul care pune în pericol securitatea naţională Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 402 – Atentatul contra unei colectivităţi

Art. 402 – Atentatul contra unei colectivităţi Atentatul săvârşit contra unei colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 403 – Actele de diversiune

Art. 403 – Actele de diversiune Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în…

Art. 405 – Propaganda pentru război

Art. 405 – Propaganda pentru război (1) Propaganda pentru război de agresiune, precum şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, în scopul provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în scopul provocării…

Art. 407 – Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională

Art. 407 – Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională (1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Deţinerea…

Art. 408 – Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională

Art. 408 – Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională (1) Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, aflată în misiune oficială în România, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi…

Art. 409 – Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 409 – Constituirea de structuri informative ilegale Iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informaţii secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii, în afara cadrului legal, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi…

Art. 410 – Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale

Art. 410 – Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale (1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 394 – 397, art. 399 – 403 şi art. 406 – 409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Nedenunţarea săvârşită de un…

Art. 412 – Sancţionarea tentativei

Art. 412 – Sancţionarea tentativei (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte. (2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 395 – 397, art. 401 – 403, art. 408 şi art. 399 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea…