Art. 414 – Dezertarea

Art. 414 – Dezertarea (1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui militar se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. (2) Dezertarea săvârşită în următoarele împrejurări:   a) de doi sau mai mulţi militari împreună;   b) având asupra sa o armă militară;…

Art. 415 – Încălcarea consemnului

Art. 415 – Încălcarea consemnului (1) Încălcarea regulilor serviciului de pază, intervenţie, însoţire sau de securitate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în post la depozitele de armament, muniţii sau alte materiale explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar…

Art. 421 – Capitularea

Art. 421 – Capitularea Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forţelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condiţiile de luptă,…

Art. 423 – Zborul neautorizat

Art. 423 – Zborul neautorizat (1) Zborul cu o aeronavă aparţinând forţelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum şi nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spaţiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta a avut ca…

Art. 424 – Părăsirea navei

Art. 424 – Părăsirea navei (1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de către comandant, înainte de a-şi fi exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu, precum şi de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul comandantului, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Dacă fapta…

Art. 425 – Părăsirea comenzii

Art. 425 – Părăsirea comenzii (1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situaţii care ar fi putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârşit în timpul…

Art. 428 – Coliziunea

Art. 428 – Coliziunea (1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) În cazul…

Art. 431 – Punerea în mişcare a acţiunii penale

Art. 431 – Punerea în mişcare a acţiunii penale Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute în art. 413 – 417 se pune în mişcare numai la sesizarea comandantului. [addlink url=”http://consilierjuridic.com/noul-cod-penal-ncp/2015/art-413/” text=”Art. 413 – Absenţa nejustificată”] [addlink url=”http://consilierjuridic.com/noul-cod-penal-ncp/2015/art-414/” text=”Art. 414 – Dezertarea”] [addlink url=”http://consilierjuridic.com/noul-cod-penal-ncp/2015/art-415/” text=”Art. 415 – Încălcarea consemnului”] [addlink url=”http://consilierjuridic.com/noul-cod-penal-ncp/2015/art-416/” text=”Art. 416 – Părăsirea postului sau comenzii”] [addlink…