Art. 438 – Genocidul

Art. 438 – Genocidul (1) Săvârşirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte: a) uciderea de membri ai grupului; b) vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului; c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la…

Art. 439 – Infracţiuni contra umanităţii

Art. 439 – Infracţiuni contra umanităţii (1) Săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre următoarele fapte: a) uciderea unor persoane; b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică,…

Art. 440 – Infracţiuni de război contra persoanelor

 Art. 440 – Infracţiuni de război contra persoanelor (1) Săvârşirea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internaţional umanitar, a uneia dintre următoarele fapte: a) uciderea; b) luarea de ostatici; c) aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vătămări ale integrităţii fizice sau psihice…

Art. 441 – Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi

Art. 441 – Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi (1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional, jefuieşte sau, cu încălcarea dreptului internaţional şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare, distruge, îşi însuşeşte sau rechiziţionează bunuri ale părţii inamice, aflate sub puterea părţii căreia îi aparţine…

Art. 442 – Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor

Art. 442 – Infracţiuni de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor (1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: a) declanşează un atac împotriva personalului, instalaţiilor, materialului, unităţilor sau vehiculelor care participă la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de menţinere a păcii, conform Cartei Naţiunilor Unite, şi…

Art. 443 – Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă

Art. 443 – Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă (1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: a) declanşează un atac prin mijloace militare împotriva populaţiei civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilităţi; b) declanşează un atac prin mijloace militare împotriva bunurilor civile protejate ca…

Art. 444 – Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă

Art. 444 – Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă  Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional: a) utilizează otravă sau arme cu substanţe otrăvitoare; b) utilizează gaze asfixiante, toxice sau asimilate şi orice lichide, materii sau procedee similare; c) utilizează arme care cauzează suferinţe fizice inutile se pedepseşte cu…